Energirenovering

Har hurtigt tjent sig hjem

En energirenovering har hurtigt tjent sig hjem, fordi du mærker effekten af den, allerede mens arbejdet er ved at blive udført. Ikke alene bliver hjemmet et varmere stedt at være i og mindre påvirket af støj fra omgivelserne.

Du opnår også en øjeblikkelig kontant besparelse på din varmeregning. Det er den, som sikrer, at du kommer til at tjene din energirenovering hjem igen.

Hvad er en energirenovering?

En energirenovering omfatter alle former for energibesparende ændringer, som du foretager på din bolig.

Typisk handler det om at efterisolere boligens klimaskærm (ydervægge, tag og fundament), samt at udskifte vinduer og døre med nye udgaver med energiruder i. Eller sætte forsatsvinduer op.

Du kan også energirenovere boligen som en del af en tag- eller facaderenovering. F.eks. ved at øge isoleringstykkelsen i forbindelse med, at vi lægger nyt tag. Eller ved opføre en ny let ydervæg enten inden- eller udendørs, som øger tykkelsen af isoleringen hele vejen rundt om boligen.

Energirenovering af gamle huse

Den største energibesparelse opnås selvfølgelig, hvis du energirenoverer et gammelt hus, der måske slet ikke er isoleret. Heldigvis bliver der længere og længere mellem sådanne gamle huse helt uden eller med kun meget begrænset isolering.

Men har du f.eks. overtaget et ældre hus, som er blevet efterisoleret i perioden fra oliekrisen og frem til slutningen af 1990’erne, vil der oftest også være en næsten lige så stor energibesparelse ved en efterisolering.

For kravene til isoleringstykkelse og klimaskærmens generelle energiudledning er blevet væsentligt øget i løbet af de seneste 20 år.

Energirenovering af parcelhuse

Derfor vil der oftest også være masser at hente ved at energirenovere de parcelhuse, som er bygget i løbet af den sidste halvdel af sidste århundrede.

Mange – især dem som blev opført i slutningen af 1960’erne og frem til energikrisens begyndelse i 1970’erne – er så dårligt isolerede, at du kan tjene din energirenovering hjem i løbet af ganske få år.

Tilskud til energirenovering

For at øge incitamentet til at få energirenoveret din bolig, har det i mange år været muligt at få tilskud til energirenovering. Det er det stadig, selv om kravene og omfanget af energitilskuddet er blevet strammet gevaldigt op.

Sådan får du energitilskud til din energirenovering

Størrelsen på det energitilskud, du kan få til din energirenovering, afhænger af, hvor meget energi målt i kWh, som du sparer.

Du skal søge om at få energitilskud hos et energiselskab, inden du sætter byggeriet i gang, og inden du begynder at købe materialer til det. Det behøver ikke være det selskab, som du modtager strøm.

Udnyt håndværkerfradraget til energirenovering

Du kan også udnytte det øgede håndværkerfradrag på op til 25.000,- pr. voksne beboer i husstanden, som har været med til at betale for arbejdet. Fradragets størrelse beregnes ud fra den arbejdsløn, du har betalt for din energirenovering.

For at få håndværkerfradraget, skal du indberette det til SKAT. Som dokumentation skal du bruge en regning, hvor arbejdslønnen er udspecificeret for sig. Derfor har vi altid udspecificeret arbejdslønnen på en separat fakturalinje, når du modtager fakturaen for din energirenovering.

Få tilbud på din energirenovering

Kontakt os i dag ved at udfylde kontaktformularen nederst på siden. Eller giv os et ring. Så kan vi give dig et tilbud på din energirenovering, så du kan få et bedre indeklima og en varmere bolig.

Vores referencer kan måske give dig inspiration?